Projekts zinātniskajā virzienā

09.05.2018.

Pētījums tiek īstenots projekta  “Meža nozares kompetences centrs”, ietvaros. Projekta Nr.1.2.1.1/16/A/009 īstenošanā, Meža nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;
 • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.
   
 •  Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus ​
  atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.
   
 • Projekts tiek īstenots 2016. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. decembrim;
 • Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;
 • SIA “EKJU” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs un īsteno projektu Nr.P14 “Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU””.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar:

 

 

Pētījuma nosaukums:
Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU”

Pētījuma mērķis:
Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar zinātniekiem, veikt padziļinātu lineļļas krāsu izpēti un izstrādāt tehnoloģiskos procesus un nosacījumus eksperimentālās lineļļas krāsas uzklāšanas un žāvēšanas iekārtas prototipa izstrādei.

Pētījuma vispārējais apraksts:
Teorētiski projekta īstenotājiem ir zināmas lineļļas fizikāli ķīmiskās īpašības, bet, lai izgatavotu ražošanas vajadzībām atbilstošu rūpnieciski mērogojamu lineļļas uzklāšanas iekārtu, nepieciešama padziļināta produktu izpēte un tai sekojoša tehnoloģisko risinājumu izstrāde. Šobrīd ne Latvijā, ne arī pasaulē nav iespējams iegādāties gatavu lineļļas uzklāšanas iekārtu, jo tām nav bijis ne rūpnieciska, ne komerciāla pieprasījuma.

Ekoloģiskās būvniecības un dārzu labiekārtošanas tendences ir aktualizējušas šo jautājumu un radījušas nepieciešamību pēc rūpnieciskas iekārtas.

Projekta rezultātā tiktu veikta padziļināta lineļļas produktu izpēte un izstrādāta tehnoloģiskā shēma un rasējumi lineļļas uzklāšanas eksperimentālās iekārtas izgatavošanai, kā arī lineļļas krāsa tiktu pilnveidota, lai paātrinātu uzklāšanas un žūšanas ātrumu, bioloģisko un fizikālo koksnes aizsardzību.

Realizējot šo projektu, uzņēmums iegūs zinātniski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus, kā arī eksperimentālās iekārtas rasējumu, kas būs par pamatu iekārtas izgatavošanai tuvāko gadu laikā.