Projekts zinātniskajā virzienā turpinās - norise augusta mēnesī

28.08.2018.

1. Pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem secināts, ka lineļļas viskozitātes samazināšana (uznešana plānākā kārtā) maz ietekmēs uzklājējinstrumentu apkopi. Secināts, ka ir iespējams izveidot lineļļas emulsijas ūdenī, taču rūpnieciska produkta ieguvei tam nepieciešama plašāka izpēte, kas nav paredzēta šī projekta ietvaros.

2. Turpinās eksperimenti par lineļļas uzklāšanu/izlīdzināšanu atkarībā no temperatūras, t.sk. mikroskopiskā izpēte.

3. Pārbaudīta piecu dažādu žūšanas veicinātāju (sikatīvu), kuri kā aktīvo vielu satur kobalta, stroncija, magnija organiskos kompleksus vai to maisījumus, ietekme uz lineļļas pārklājumu žūšanu un secināts, ka tikai lineļļas ūdens emulsijas (Drywood) gadījumā ir iespējams paātrināt pārklājuma žūšanu, pievienojot kobaltu saturošu sikatīvu.

4. Pabeigta paraugu 1000 stundu mākslīgā novecināšana saskaņā ar standartā LVS EN 927-6 paredzēto procedūru, kas ietver paraugu ciklisku apstarošanu ar UV un apsmidzināšanu ar ūdeni. Pēc novecināšanas paraugiem noteiktas krāsas izmaiņas, kontaktleņķa izmaiņas. Paraugiem noteikta pigmentu noturība pēc 20 dienu izturēšanas pie -20 °C.

5. Sagatavota publikācija “Investigation of linseed oil based wood coatings: effect of artificial weathering” iesniegšanai konferencei “Materials Science and Applied Chemistry” (MSAC) 2018, kas paredz rakstu publicēšanu žurnālā “Key Engineering Materials” (SCOPUS datubāzē indeksēts izdevums).

Uzsākta zinātniskās atskaites gatavošana.