SIA "EKJU" ārējā mārketinga aktivitātes

29.11.2018.

 “ 2016. gada 03. jūnijā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA EKJU tika noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu komersantiem Nr. SKV-L-2016/414,

LIAA programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, kas atbalsta dalību starptautiskajās izstādēs.

2018. gadā SIA ‘EKJU” piedalījusies vairākās starptaustiskās izstādēs Vācijā, Anglijā, Francijā gan ar klasiskajiem EKJU produktiem kā  arī ar jauno AMATA produktu līniju.