Projekta rūpnieciskā pētījuma daļa noslēgusies

10.12.2018.

Oktobra beigās tika pabeigts projekta rūpnieciskais pētījums un sagatavota gala atskaite “Padziļināta lineļļas krāsu izpēte”. Pētijuma rezultāti tika rūpīgi izvērtēti, salīdzināti ar rūpnīcā veikto testu un pētijumu rezultātiem, kas tiks ņemti vērā Projekta eksperimentālās izstrādes daļas darba uzdevumu veikšanai.

Galvenie secinājumi:

1. Lineļļas emulsija atšķiras no lineļļas krāsas un beices ar gandrīz trīs reizes zemāku sausnes saturu, zemāku blīvumu un viskozitāti, salīdzinot ar pārējiem pārklājumiem. Emulsijas uzsildīšana līdz 40°C, lai arī samazina viskozitāti, būtiski neietekmē uzsmidzinot uznestos daudzumus un iesūkšanās dziļumu koksnē.

2.Visu pētīto lineļļas pārklājumu nožūšana nav atkarīga no koksnes mitruma robežās no 6 līdz 18%. Temperatūras paaugstināšana līdz 40°C veicina visu pārklājumu pirmās kārtas nožūšanu, bet tikai emulsijai uzlabo arī otrās kārtas nožūšanu (pārklāti paraugi vairs nesalīp). Gaisa plūsma (40°C, 1 m/s) uzlabo emulsijas, bet neietekmē krāsas un beices nožūšanu. UV starojums neuzlabo nožūšanu nevienam no pētītajiem pārklājumiem. Žūšanas paātrinātājs (sikatīvs) ar kobalta savienojumu kā aktīvo vielu neuzlabo krāsas un beices, bet uzlabo emulsijas žūšanu.

3.Novecināšanas kamerā, paraugus pakļaujot UV apstarošanai vai UV starojuma un apsmidzināšanas ietekmei, lielākās krāsas izmaiņas ir ar balto beici pārklātajiem paraugiem, mazākās – pārklātiem ar melno krāsu. Pie vienādiem uzklātajiem sausiem daudzumiem emulsijas pārklājums nodrošina labāku virsmas krāsas stabilitāti, salīdzinot ar beici. Žāvēšanas procedūra būtiski neietekmē krāsas izmaiņas novecināšanas rezultātā.

4.Attiecībā uz lineļļas krāsas uznešanu ar birstēm mikroskopiski tika noskaidrots, ka pētītā lineļļas krāsa pielīp pie rupjākiem sariem, tādēļ krāsa tiek labāk izlīdzināta. Smalkākiem sariem ir salīdzinoši slikta adhēzija ar pētīto krāsu, kā rezultātā krāsa tiek sliktāk izlīdzināta.

Paralēli augusta mēnesī tika   uzsākts darbs pie projekta eksperimentālās izstrādes daļas- izsludināta cenu aptauja un noslēgts līgums par lineļļas  iekārtas rasējuma izstrādi. Uzņēmuma pārstāvji oktobrī un novembrī devās komandējumos uz Itāliju, lai iegūtu informāciju un veiktu eksperimentālo krāsošanu “Makor” rūpnīcā projekta eksperimentālās izstrādes daļas vajadzībām.