31.12.2018. noslēdzās Projekts Nr. 1.2.1.1./16/A/009

31.12.2018.

31.12.2018. noslēdzās Projekts Nr. 1.2.1.1./16/A/009 “Lineļļas krāsas padziļinātā izpēte un eksperimentālās uzklāšanas sistēmas izveides nosacījumu izstrāde SIA “EKJU”. Informācija par projekta rezultātiem – atskaitē.

 

Pilnu atskaiti lūdzu skatīt šeit .