„Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte”, Līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004

31.05.2019.

Laika periodā periodā 17.04.2019 – 31.05.2019. eksperimentu veikšanai sagatavoti dēļi ar izmēriem 15 x 100 x 240 mm laboratorijas krāsošanas testiem un novecināšanas āra testam (LVS EN 927-3).

2019.05.16. sanāksmē ražotnē izpētīta pašreizējā krāsošanas tehnoloģija un noskaidroti būtiski jautājumi par krāsas uznešanu un žāvēšanu, kā arī prasības pret sasniedzamo produkta vizuālo kvalitāti.

Testa krāsām noteikts sausnes saturs, blīvums, viskozitāte pie istabas un paaugstinātas temperatūras. Sagatavotas krāsu paraugu plēves stiklošanās temperatūras (Tg) noteikšanai un izveidota iekārta dažāda biezuma plēvju žūšanas ātruma noteikšanai uz stikla.

Tiek gatavoti paraugi āra testam: 6 sērijas, 3 krāsas ar 1, 2 vai 3 uznestam kārtām, katram variantam vismaz 3 paraugi. Noskaidrots, ka ar melno lineļļas krāsu ar 1 kārtu panāk kvalitatīvu koksnes pārklājumu, tādēļ stendam sagatavoti paraugi ar 1 un 2 kārtām. Pelēkām lineļļa vienā kārtā nekvalitatīvi nosedz koksni, skaidri redzamas atšķirības starp agrīno un vēlīno koksni, tādēļ stendam sagatavoti pelēkie lineļļas paraugi ar 2 un 3 kārtām. Paraugi tiek kondicionēti un tiks uzlikti stendā pirmajās jūnija dienās.