Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte”.

27.09.2019.

Projektā  “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 31.05.2019.- 31.08.2019. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

1. Iegūti raksturlielumi lineļļas krāsām. Abu lineļļas krāsu (pelēkās (KPE) un melnās (KME)) sausnes saturs ir 100%, to blīvumi ir līdzīgi (attiecīgi 1,22 un 1,24 g/cm3). Sagatavotas plēves stiklošanās temperatūras noteikšanai.

2. Noteikta eļļas krāsu viskozitāte. Pelēkai krāsai tā ir par ~20% lielāka nekā melnai; viskozitāte gandrīz lineāri samazinās, paaugstinot temperatūru.

Noteikti uz paraugu virsmas uznestie lineļļas daudzumi un žūšanas ātrums atkarībā no krāsas temperatūras un uznesto kārtu skaita. Tiek gatavoti paraugi krāsas iesūkšanās dziļuma mikroskopiskai izpētei atkarībā no uznešanas parametriem.

Pārklāti paraugi (kopā 6 sērijas, katrai sērijai 5 paraugi) sagatavoti, raksturoti un uzlikti āra testā stendā, lai novērtētu krāsas izmaiņas vides faktoru ietekmes rezultātā. Eksperimenta gaitā tiks noteiktas krāsas (optisko īpašību) un virsmas slapināšanas leņķa izmaiņas, novērtētas mikroplaisas un pigmentu saistīšanās. Paraugi pārklāti, uznesot 1 vai 2 kārtas KME, 2 vai 3 kārtas KPE, kā arī 3 vai 4 kārtas bioprodukta analoga (BP). Izejas paraugu raksturošanai un izmaiņu monitorēšanai ar lineļļu un BP pārklātiem paraugiem (3 paralēlie paraugi) noteikts virsmas slapināšanas leņķis, kas raksturo virsmas hidrofobitāti (ūdens atgrūšanu). Slapināšanas leņķis paraugiem ar 2 un 3 kārtām KPE ir līdzīgs un nedaudz zemāks, nekā ar KME pārklātai koksnei. Lielākie slapināšanas leņķi (hidrofobāka virsma) ir ar BP pārklātai koksnei. Slapināšanas leņķu lielumi neparāda kārtu skaita ietekmi uz virsmas slapināšanu. Turpmākie āra testa paraugu mērījumi ļaus spriest par uznestā daudzuma nozīmi novecināšanas procesā. Noteikti optiskie rādītāji pārklātiem āra testa paraugiem pirms ievietošanas stendā un pēc 40 ekspozīcijas dienām. Dati tiek apstrādāti.