Turpinās projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte

03.10.2019.

SIA EKJU sadarbībā ar Latvijas Valsts koksnes institūtu turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/023 “Līmēšanas un impregnēšanas procesu izpēte jaunu liekti līmēto koksnes produktu ražošanas attīstībai” īstenošanu.

SIA EKJU kopā ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu veic pirmās projekta aktivitātes: tiek turpināta līmēšanas izpēte laboratorijā perspektīvāko līmju atlasei.

 SIA EKJU ir noslēdzis kokmateriālu un līmes piegādes līgumus.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.