Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte”.

08.01.2020.

Projektā  “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 01.09.2019.- 30.10.2019. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

Veikta krāsas iesūkšanās dziļuma izpēte atkarībā no koksnes īpašībām. Izpētei tika noteikti 3 atšķirīga mitruma apstākļi – istabas (notiktas krāsas iesūkšanās atšķirības izturētai un svaigi ēvelētai koksnei), normāla mitruma apstākļi (RH 65%/20°C) un paaugstināta mitruma apstākļi (pie gaisa mitruma 65 – 75 – 85%). Izgatavoti paraugi krāsas iesūkšanās dziļuma izpētei atkarībā no koksnes uzsildīšanas (līdz 30-35°C).

 

Izgatavota iekārta, kas dod iespēju pārbaudīt dažādu gaismas starojuma veidu (redzamā gaisma, infrasarkanais starojums) ietekmi uz žūšanu. UV starojuma ietekme pārbaudīta novecināšanas kamerā. Sazāģēti paraugi pārklājumu uznešanai, lai pārbaudītu silta gaisa plūsmas (40°C/ 1 m/s) ietekmi uz žūšanu.

 

Istabas apstākļos žāvēti āra stenda paraugi, lai nolasītu krāsas izmaiņas, noteiktu virsmas slapināšanas leņķi, novērtētu pigmentu saistīšanās noturību un plaisu veidošanos.