Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte”.

12.02.2020.

Projektā  “Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte un eksperimentālās iekārtas sistēmas ieviešana SIA “EKJU”” (projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004) laika periodā no 18.10.2019–17.01.2020. tika veiktas sekojošas aktivitātes:

Uzsākts mākslīgās novecināšanas tests, kā galvenais izstrādnes uzdevums tika noteikts, lai sagatavotie paraugi tiktu pakļauti intensīvam āra vides ietekmējošam faktoram, kas būtiski maina koksnes stāvokli.

UV starojums un ūdens iedarbība tika izvērtēta kā pētāmo lineļļas krāsu aizsargājošās spējas, kā arī krāsas noturība uz koksnes virsmas atkarībā no uzklātā pārklājuma daudzuma.

Pētāmās lineļļas krāsas paraugiem, kas izvietoti āra stendā, regulāri tiek izvērtētas virsmas izmaiņas atkarībā no āra vides ietekmējošiem faktoriem.