Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Lineļļas krāsas uzklāšanas sistēmas nosacījumu padziļināta izpēte”.

21.04.2020.

1. Tika pabeigts āra tests, kā darbības procesa laikā 3 dažādi lineļļas krāsas  pārklājumu paraugi tika eksponēti speciālā stendā. Pēc noteikta laika: 40, 90 un 270 dienām, tika kontrolētas paraugu krāsas izmaiņas.

2. Katram pārklājumam tika piemērotas divas paraugu sērijas ar atšķirīgu pārklājuma slāņu skaitu. Tas palīdz novērtēt uznestā daudzuma nozīmi novecošanās procesā.

3. Krāsas izmaiņas tika novērtētas, izmantojot krāsu modeli, kas ļauj kvantitatīvi aprakstīt atšķirības starp sākotnējo un rezultējošo krāsu. Pēc testa veikšanas tika secināts, ka kopumā nav novērojamas būtiskas krāsu izmaiņas. Testā izmantotajām sērijām straujākās izmaiņas tika novērotas pirmajos 3 mēnešos, kad viens no ietekmējošākajiem faktoriem ir saules intensitāte, jo tests tika uzsākts Jūnijā.

4. Tika noteikts slapināšanas leņķis, kas raksturo virsmas hidrofobitāti. Pēc pirmajām 3 mēnešiem netika novērotas būtiskas slapināšanas leņķa izmaiņas. Pēc 9 mēnešiem hidrofobitāte būtiski bija samazinājusies visu sēriju paraugiem, bet lineļļas emulsijas gadījumā slapināšanas leņķis saglabājās ievērojami augstāks nekā abiem tradicionālajiem lineļļas pārklājumiem. Ievērojama kontaktleņķa samazināšanās iespējams ir saistīta ar bioloģisko apaugumu.

5. Tika pētīts virsmas bioloģiskais apaugums, kas norādīja virsmas piesārņojumu ar pelējuma sēnēm. Lai arī pirms visu mērījumu veikšanas paraugu virsma tika notīrīta ar mitru sūkli, pie 150 reižu liela palielinājuma, acīmredzams ir virsmas piesārņojums ar pelējuma sēnēm. Emulsijas gadījumā tika novērots ievērojami mazāks virsmas bioloģiskais piesārņojums.

6. Tika noteikts kontaktleņķa samazināšanās ātrums atkarībā no krāsas veida, pārklājuma daudzuma un laika perioda. Kontaktleņķa samazināšanās ātrums 30s laikā raksturo ūdens iesūkšanos koksnē.