Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 „Dekoratīvās apdares materiālu uzklāšanas sistēmas nosacījumu izpēte un eksperimentālās sistēmas tehnoloģiskā procesa izveide"

21.01.2021.

Uzdevums ir apkopot zināšanas par dekoratīvās apdares krāsas īpašībām, uznešanas nosacījumiem un veikt pārklātas koksnes izpēti. Noskaidrot optimālus kritērijus rūpnieciskai koksnes krāsošanai ar dekoratīvās apdares krāsu, izmantojot pakās sakrautu detaļu iemērkšanas metodi. Veikt krāsas piemērošanu, izpētot tās īpašības un uzlabošanas iespējas.

 

Laika periodā no 1.10.2020. līdz 17.01.2021. notika koksnes dekoratīvās apdares krāsas parametru raksturošana (sausne; viskozitāte, blīvums atkarībā no koncentrācijas u.c.)   un tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 

1. Noskaidroti tehniskie dati (produkta Drošības datu lapa, “User’s Guide to Protim Aquatan Treated Wood”, ražotāja informācija u.c.) par produkta Protim Aquatan lietošanas īpašībām, sastāvu, darba šķīdumiem un to sagatavošanu, ražotāja ieteiktiem koksnes apstrādes parametriem un drošības noteikumiem darbā ar preparātu; noskaidrots ķīmiskais sastāvs.

2.Piemeklēta un tiek pārbaudīta kvalitatīvās analīzes metode biocīda komponenta pierādīšanai koksnē, lai varētu noteikt iesūkšanās dziļumu un sadalījumu atkarībā no piesūcināšanas parametriem. Priekšmēģinājumu veikšanai SIA EKJU nosūtījis preparāta koncentrātu, darba šķīdumu un eksperimentāli apstrādātus koksnes paraugus.

3.Noteikts sausnes saturs krāsas koncentrātā, analizēta darba šķīduma viskozitāte un blīvums atkarībā no šķīduma koncentrācijas. Dati tiek apkopoti. Sagatavoti koksnes paraugi nākošā etapā paredzēto pētījumu veikšanai par kvalitatīva koksnes dekoratīvā pārklājuma iegūšanu atkarībā no tādiem parametriem kā koksnes un šķīduma īpašības, iemērcēšanas un žūšanas parametri, optimālais krāsas uznešanas daudzums dekoratīvo īpašību nodrošināšanai, kā arī novecošanās pētījumiem kamerā.