.

Vīzija, Misija, Vērtības

Vīzija 
Ar saviem produktiem mēs tuvinām cilvēkus vienu otram un dabai

Misija 
Mēs izgatavojam augstvērtīgas Ziemeļeiropas skuju koka dārza mēbeles

Vērtības

Meistarība. Mēs esam Latvijas meistari. Strādājam ar augstas kvalitātes koku un ražojam ilgmūžīgus produktus, pievēršot uzmanību detaļām, vienmēr domājot par gala lietotāju. Mūsu meistarība slēpjas zināšanās un gadiem ilgā pieredzē strādājot ar dzīvu koku.


Ilgtspējība. Mēs ražojam produktus cienot dabu. Mēs strādājam ar dzīvu koku un rūpējamies, lai mūsu ražotne un produkti ir videi draudzīgi.

Autentiskums. Mēs novērtējam katra koka unikālās īpašības, kas katram produktam piešķir savu individuālu raksturu. Mūsu produkti saved kopā cilvēkus kopīgiem mirkļiem.