CO2 cikls dabā

1. Pareizi apsaimniekoti meži ir arī savlaicīgi cirsti meži, jo tikai laicīgi atbrīvojoties no vecajiem kokiem, kas turklāt sliktāk uzņem CO2, var sagatavot augsni jaunaudzēm, kas ir daudz efektīgākas CO2 savākšanai.

2. Katru gadu cilvēce novada atmosfērā 7900 miljonus tonnu oglekļa, savukārt oglekliabsorbējošas ekosistēmas šobrīd ir spējīgas piesaistīt tikai apmēram 4600 miljonus tonnu oglekļa.

3. SIA “EKJU” ražoto koka mēbeļu ikviena detaļa, t.sk. iepakojums, paredzēti materiālu atgūšanai.Tā var paplašināt izejvielu bāzi un taupīt dabas resursus: koks – enerģijas iegūšanas avots, metāllūžņi (skrūves, metāla savienojuma detaļas) – samazināta vajadzība pēc metāla, ko iegūst no rūdas (derīgais izrakstenis), makulatūra – saglabāti meži, pārstrādāta plastmasa – ietaupīti derīgie izrakteņi nafta un gāze.

4. CO2 koncentrāciju Zemes atmosfērā ir iespējams samazināt, to piesaistot un uzkrājot. Ir dabīgi veidojušās, kā arī cilvēku radītas CO2 glabātavas, īpaši ierīkotās vietās zemes dzīlēs. Tomēr vislabākais CO2 glabātājs ir koks – gan augošs, gan ikviens koka izstrādājums.

5. Augoši koki absorbē CO2 un izdala skābekli. Vidusmēra koki, rēķinot uz vienu audzes kubikmetru, fotosintēzes procesā uzņem apmēram vienu tonnu oglekļa dioksīda un izdala 0,7 tonnas skābekļa. Ik gadu SIA “EKJU” kolektīvs stāda mežu, lai dotu savu artavu mežu atjaunošanās procesā.

6. CO2 novadīšanu atmosfērā var samazināt, palielinot koksnes izmantošanu – koka ēku celtniecībā, interjera izstrādē u.c. Koku piesaistītais CO2 nenokļūst atmosfērā visa koksnes izstrādājuma dzīves cikla laikā, kā arī pēc tā, ja koksnes produkciju pārstrādā un izmanto atkārtoti – kokmateriāla plātņu vai reģenerētas koksnes ražošanā. Cilvēki var paildzināt koka izstrādājuma mūžu, to pareizi un savlaicīgi apstrādājot. Neliels koka krēsls spēj uzglabāt ap 2kg CO2.

7. Oglekļa dioksīds nonācis atmosfērā tur arī paliek un ir viens no siltumnīcas efekta un globalāssasilšanas veicinātājiem, tādēļ jo svarīgāk ir pasaules zaļās rotas saglabāšana, jaunu mežu stādīšana un kokmateriāla plašāka izmantošana.