Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas

       un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā.

 

2016. gada 8. aprīlis

 

Projekta „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ietvaros marta mēnesī uzņēmuma telpās notika seminārs-diskusija par projekta gaitā sasniegtajiem rezultātiem ar visu projekta sadarbības partneru, iekārtu un izejvielu piegādātāju piedalīšanos. Partneri semināra laikā vienojās, ka projekts ir realizēts ļoti veiksmīgi un visas puses apstiprināja ieguvumu savu zināšanu papildināšanā, kā arī izvirzīja nākotnē risināmus pētniecības un attīstības uzdevumus.

 

2016. gada 2. marts
 

Februārī uzņēmumā viesojās vairāki klienti un sadarbības partneri,  kuri tika iepazīstināti ar projektā „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ietvaros ieviestajām novitātēm uzņēmumā – jauniem, videi draudzīgiem koksnes aizsardzības līdzekļiem un koksnes apstrādes iespējām. Tika diskutēts par projektā sasniegto rezultātu saskaņošanu ar klientu vajadzībām.

            No 25.līdz 27.februārim SIA ‘EKJU” un KĶĪ pārstāvji viesojās Norvēģijā, Oslo, kur kopā ar Treteknisk pārstāvjiem tika tika pārrunāti projekta ietvaros veiktā pētījuma par SIA “EKJU” Ekoloģiskās pēdas nospiedumu  rezultāti, kā arī  analizēti KĶĪ pētījuma rezultāti. Viesošanās laikā projekta dalībnieki piedalījās Norvēģijas partneru organizētajās praktiskajās nodarbībās efektīvas ražošanas organizēšanā kokapstrādes uzņēmumā Bergene Holm A/S, ko vadīja Havard Omhotl.

 

2016. gada 4. februāris

 

               Janvāra mēnesī SIA „EKJU” organizē atsevišķus informatīvus seminārus ar klientiem par projekta „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ieviešanu uzņēmumā.

            Uzņēmumaā tiek piegādāta, uzstādīta un izmēģināta projekta ietvaros iegādātā garumošanas iekārta.

            SIA „EKJU” uzsāk projektā (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) paredzēto ietekmes uz vidi novērtēšanu, tiek vākti un apkopoti nepieciešamie dati, kas tiks nodoti analīzei projekta sadarbības partneriem - Norvēģijas koksnes tehnoloģiju institūta Treteknisk speciālistiem.

 

2015. gada 5. janvāris

 

SIA „EKJU” ražotnē Cecīļu ielā decembra mēnesī jau ar pilnu jaudu darbojās projekta „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ietvaros iegādātās pasaules klases iekārtas – ēvele un štābelēšanas iekārta. Ar jaunajām iekārtām uzņēmums spēj būtiski palielināt ražošanas apjomus, saražotā produkcija ir ievērojami kvalitatīvāka.

Turpinās eksperimenti koksnes apstrādei ar pelēko un melno imprignāciju un lineļļas krāsām, apstrādātie paraugi nosūtīti projekta partneriem Latvijā un Norvēģijā.

 

2015. gada 8. decembris 

 

Novembra mēnesī SIA „EKJU” tika veiksmīgi uzstādītas jaunās ēvelēšanas, tapošanas un štābelēšanas iekārtas, kas iegādātas projekta „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ietvaros, kā arī uzņēmuma darbinieki tika apmācīti darbam ar jaunajām iekārtām.

 

 

    Ieviešot jaunās iekārtas ražošanā, būtiski ir uzlabojusies kokmateriālu virsmas apstrādes kvalitāte,
    pēc apstrādes iegūstot gandrīz zīdaini līdzenu koka virsmu. 

 

 

 

 


 

Šajā mēnesī, piedaloties Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta, „Lonzas” uzņēmuma un SIA „AM2” pārstāvjiem, SIA „EKJU” tika veikts eksperiments - kokmateriālu paraugu krāsošana ar pigmentēto imprignāciju. Krāsotā parauga testi decembra mēnesī tiks vecināti labaratorijas apstākļos.

Arī uzņēmuma teritorijā tika uzstādīts ilgtermiņa eksperimentu paraugu testēšanas stends. 

 

2015. gada 6. novembrisOktobrī SIA „EKJU” aktīvi notika telpu sagatavošana un piemērošana projektā „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana ​SIA „EKJU” ražošanā”(Nr.NOFI/LV06/AK2/19) iegādājamo iekārtu uzstādīšanai. Uzceļot piebūvi, tika paplašināts uzņēmumā esošais ēvelēšanas cehs.

Sadarbībā ar piegādātājiem, projektā iesaistītie speciālisti plānoja un organizēja ​iekārtu piegādes, pārvietošanas un uzstādīšanas procesus, 
kas tiks realizēti novembrī.


Projekta ietvaros šajā mēnesī uzņēmuma ražotnē tika izgatavoti pirmie testa paraugi. Īpaši labi rezultāti tika sasniegti izmantojot melno un pelēkolineļļas ​krāsu dārza mēbeļu impregnācijā. 

 

2015. gada 9. oktobris Projekta „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ietvaros uzņēmuma pārstāvji tikās ar melnās un pelēkās impregnācijas krāsu piegādātājiem.

Testējamo krāsu piegādātāju vidū tika iekļauti arī videi visdraudzīgāko tehnoloģiju pārstāvju produkti – lineļļas krāsas.

 

2015. gada 7. septembris 

 

20. augustā SIA „EKJU” sapulču telpā Ieriķos norisinājās seminārs ar aktīvu sadarbības partneru – Norvēģijas koka tehnoloģiju institūta Treteknisk un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta līdzdalību.

Seminārā notika turpmāko pētniecības darbu plānošana, kā arī Treteknisk pārstāvji sniedza konsultācijas uzņēmumam par videi draudzīgākiem koksnes virsmas apstrādes veidiem.
 

 

2015. gada 3. jūlijs

 

Projekta „Videi draudzīgas ražošanas tehnoloģijas un jaunu materiālu ieviešana SIA „EKJU” ražošanā” (Nr.NOFI/LV06/AK2/19) ietvaros tika organizēts pirmais seminārs, kas norisināsies augusta mēnesī. Semināra galvenā tēma – iepriekš izgatavoto paraugu izvērtēšana, papildus informācijas vākšana par turpmākajos testos izmantojamām tehnoloģijām.

Lai pēc iespējas precīzāk izplānotu ar projekta līdzfinansējumu iegādājamo iekārtu izvietošanu „EKU” ražotnē, notika aktīva komunikācija ar piegādātājiem par iekārtu izmēriem.

 

Uzņēmuma kontakti 

Cecīļu iela 12, LV - 4139, Ieriķi, Latvia

Tālr.: +371 64170073

Fakss +371 64170121

E-pasts: ekju@ekju.lv